Blijf op de hoogte van de laatste vegatrends

Laatste nieuws weten over nieuwe vegan producten? Weten wanneer de leukste events zijn? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief en word een kennisbron van vegafeiten!
Jouw e-mailadres
Jouw voornaam

ANBI verantwoording

VLV heeft een status als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Als ANBI is VLV transparant over haar beleid en besteding van financiële middelen.

Algemeen

Naam: Viva Las Vega’s

Vestigingsadres: Cornelis Matelieffstraat 1, 1335 RL Almere

RSIN/fiscaal nummer: 851028512

De doelstelling

De stichting heeft ten doel het op een positieve en creatieve manier bevorderen van de consumptie van plantaardige voeding. Viva Las Vega’s zet zich op deze manier in voor een transitie naar een meer duurzame, diervriendelijke en mensvriendelijke samenleving, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het beleidsplan

Doelstelling:

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a. consumenten enerzijds te inspireren tot en anderzijds te informeren over duurzame plantaardige voeding;

b. het publiek op een positieve manier in aanraking te brengen met plantaardige voeding, waarmee een positieve associatie wordt gecreëerd rondom plantaardige consumptie;

c. het publiek informeren en sensibiliseren over het verschil dat zijzelf kunnen maken door plantaardig(er) te gaan eten.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Werkzaamheden:

– Vergroten van het vegetarische aanbod en eiwitinnovaties

– Verlagen consumptie van dierlijke producten

– via online consumentencampagnes

– via organisatie van vegetarische evenementen

– Informeren over plantaardige lifestyle via publicaties, outreach, presentaties, etc.

Wijze waarop de fondsen geworven worden:

Viva Las Vega’s is enkel mogelijk dankzij haar donateurs, de Vrienden van Viva Las Vega’s. Zij geven een vaste donatie op maand- of jaarbasis. Donateurs worden online geworven via de website en nieuwsbrief en via stands tijdens de Viva Las Vega’s evenementen.

Daarnaast krijgt Viva Las Vega’s op projectbasis voor specifieke projecten subsidies van o.a. gemeente Amsterdam, VegFund en Lush Foundation.

Wijze waarop Viva Las Vega’s fondsen en vermogen beheert

Via Viva Las Vega’s werkt met een externe, onafhankelijk boekhouder voor het opstellen van de jaarstukken. Voor de dagelijkse boekhouding zijn twee vrijwilligers aangesteld onder supervisie van de directeur. Viva Las Vega’s heeft een zichtrekening en een spaarrekening bij de duurzame bank Triodos.

Wijze waarop Viva Las Vega’s fondsen en vermogen besteedt:

Momenteel heeft Viva Las Vega’s geen betaalde medewerkers. Wel worden zzp-ers ingehuurd voor concrete opdrachten. Andere overheadkosten zijn tot een minimum beperkt (hostingkosten, IT-kosten, kantoormateriaal). Viva Las Vega’s heeft een sterk vrijwilligersnetwerk en kan daarom met weinig middelen veel bereiken.

Jaarstukken:

Voor een gedetailleerd overzicht van ons beleid en financiele rapportage, raadpleeg onze jaarrekeningen 2012-2017.

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

De bestuursleden:

Pablo Moleman: Voorzitter

Nicoll Peracha: Secretaris

Johan Den Otter: Penningmeester

Het beloningsbeleid

De bestuurders zijn onbezoldigd. De bestuurders hebben recht op een onkostenvergoeding.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Jouw e-mailadres
Jouw voornaam
Secure and Spam free...